echa-reach (1)

Autorisatie ECHA zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s)

Een autorisatie is bedoeld om zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te vervangen voor minder gevaarlijke stoffen of technologieën. Dat betekent dat na een bepaalde periode een stof alleen met toestemming (autorisatie) gebruikt mag worden. Een EU-lidstaat, Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of de Europese Commissie kunnen een autorisatieprocedure starten. Het doel hiervan is dat er technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar komen. Lees meer

SVHC (kandidaat) lijst wordt door Team Toxic in Toxic Productregistratie voor klanten bijgehouden, 

Meer weten over de verschillende stoffenlijsten zie de Toxic Whitepaper Wegwijzer voor de stoffenlijsten gevaarlijke stoffen

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.