Autorisatie ECHA zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s)

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

echa-reach (1)

Deel op social media:

Een autorisatie is bedoeld om zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) te vervangen voor minder gevaarlijke stoffen of technologieën. Dat betekent dat na een bepaalde periode een stof alleen met toestemming (autorisatie) gebruikt mag worden. Een EU-lidstaat, Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) of de Europese Commissie kunnen een autorisatieprocedure starten. Het doel hiervan is dat er technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar komen. Lees meer

SVHC (kandidaat) lijst wordt door Team Toxic in Toxic Productregistratie voor klanten bijgehouden, 

Meer weten over de verschillende stoffenlijsten zie de Toxic Whitepaper Wegwijzer voor de stoffenlijsten gevaarlijke stoffen

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.