ATP21 en nieuwe SZW-lijst gepubliceerd

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

De nieuwste aanpassingen in de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen zijn onlangs gepubliceerd. Deze updates, bekend als ATP21, zijn vastgelegd in de ‘Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/197’, die op 5 januari 2024 is aangekondigd. Deze regelgeving wijzigt de bestaande Verordening (EG) nr. 1272/2008, bekend als de CLP-verordening, en introduceert 28 nieuwe stoffen en 24 wijzigingen in de huidige lijst. Deze aanpassingen omvatten ook specifieke classificaties zoals M-factoren, concentratiegrenzen en ATE-waarden. ATP21 wordt effectief vanaf 25 januari 2024, maar de nieuwe classificaties worden pas verplicht vanaf 1 september 2025.

Daarnaast is er een vernieuwde SZW-lijst gepubliceerd, die kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen en processen bevat. Deze lijst, geüpdatet in januari 2024, omvat nu ook een registratie- en vervangingsplicht. Een belangrijke verandering is de overgang van het beheer van deze lijst naar de Risico’s van Stoffen (RVS) database in 2024. Deze wijziging brengt consistentie in naamgeving en vermelding, zoals te zien bij stoffen zoals Nikkelboride, die nu het CAS-nummer 12007-00-0 heeft in overeenstemming met de RVS-database.

Ook is Tricresylfosfaat, CAS 1330-78-5, toegevoegd aan de lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, gebaseerd op advies 2023/17 van de Gezondheidsraad.

Bron: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Whitepaper: Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Ontdek hoe je voldoet aan de nieuwste eisen voor het Veiligheidsinformatieblad (VIB) en de UFI-code, essentieel voor veilig werken met chemische producten.

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.