ATP 17 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/849 22 nieuwe stoffen opgenomen

ATP-540x340

Er is weer een nieuwe aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang verschenen. De wijzigingen zijn bekend gemaakt in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/849 tot wijziging van deel 3 van bijlage VI. Het betreft hier de ATP 17. In tabel 3, die de geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen bevat, worden 22 nieuwe stoffen opgenomen. Daarnaast zijn 48 stoffen bijgewerkt die al in de tabel staan en is er 1 stof geschrapt uit de lijst.

De bijwerkingen betreffen met name de ATE’s: de acute toxiciteitsschattingen. 

De ATE’s worden voornamelijk gebruikt met het oog op de indeling voor acute toxiciteit voor de mens van mengsels die stoffen bevatten die zijn ingedeeld voor acute toxiciteit. De opneming van geharmoniseerde ATE-waarden in de vermeldingen in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 komt de harmonisatie van de indeling van mengsels ten goede en ondersteunt de handhavingsautoriteiten, aldus de tekst in de verordening.

De Verordening is reeds in werking getreden, wat betekent dat stoffen en mengsel overeenkomstig de verordening mogen worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. De verordening is van toepassing met ingang van 17 december 2022; dit om leveranciers in staat te stellen de etiketteringen verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe of herziene indelingen aan te passen en bestaande voorraden, waarop de vorige wettelijke voorschriften van toepassing waren, te verkopen.

Meer informatie

 

Meer weten over de verschillen tussen de stoffenlijsten DOWNLOAD GRATIS DEZE WHITEPAPER

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.