mkb-toets-verankerd-in-wetgeving

Arbowet Rechten en plichten voor individuele werknemers

Recht en plicht

Voor individuele medewerkers bestaat naast het recht dat de werkgever de Arbowet en dergelijke moet nakomen, het individuele recht om het werk onder bepaalde omstandigheden stil te leggen. Daarnaast rust op werknemers zelf de nodige verplichtingen. De werkgever moet ook tegenover ingeleende krachten en thuiswerkers bepaalde verplichtingen in acht nemen.

Verplichtingen voor medewerkers

Medewerkers dienen de veiligheidsmaatregelen na te leven, persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de daarvoor bestemde wijze te gebruiken, voor hun eigen en andermans veiligheid (art 11 Arbowet). Zij moeten zich inzetten om de kennis en kunde van de voorlichting en opleiding eigen te maken.

Daarnaast rust er op hen de verplichting om risicovolle situaties direct bij de werkgever of leidinggevende te melden, opdat deze maatregelen kan nemen. Daarbij gaat het om situaties waarbij medewerkers zelf of waarbij derden gevaar lopen. De werkgever is namelijk ook verplicht om er voor te zorgen dat derden geen gevaar lopen en dat er maatregelen worden genomen die het gevaar wegnemen (art 10 Arbowet). Medewerkers dienen verder de werkgever bij te staan bij het nemen van maatregelen waartoe hij gehouden is op grond van de Arbowet.

Lees meer

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.