inspecteur-brzo-op-steiger

Arbeidsinspectie Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022

Doelen Arbeidsinspectie Programma voor 2022

Het programma heeft voor 2022 een aantal activiteiten geformuleerd, zoals:

Doelen Arbeidsinspectie Programma voor 2022

Het programma heeft voor 2022 een aantal activiteiten geformuleerd, zoals:

  • het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie, lasrook), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
  • minimaal 220 inspecties gericht op ioniserende straling;
  • inspecties bij bedrijven in de branche gieterijen en smelterijen (uit eerdere verkenning is gebleken dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende wordt beheerst);
  • overeenkomstig de toezeggingen aan de Tweede Kamer deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo+-verband;
  • gerichte inspecties uitvoeren bij ten minste 50 bedrijven met procesveiligheidsrisico’s die niet Brzo-plichtig zijn;
  • in Brzo+-verband een onderzoek starten naar verouderde procesveiligheidsapparatuur (ageing) en acties uitzetten om dit onderwerp op de agenda te krijgen en houden bij Brzo-bedrijven en de betrokken brancheverenigingen (dit in reactie op een rapport door Onderzoeksraad voor de Veiligheid);
  • samen met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming uitbrengen.
  • op basis van de resultaten van een enquête onder bedrijfsartsen (2021) inzetten op gezamenlijke interventies om aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.