Arbeidsinspectie Hoogrisicobedrijven

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

arbeidsinspectie logo

Deel op social media:

Bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven met grote risico’s. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in de sectoren Kunststof en Rubber. Bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen (hoogrisicobedrijven) vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of is er een Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (Arie) vereist. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze bedrijven specifieke inspectielijnen en -programma’s op het gebied van procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, en hoogrisicobedrijven.

 

Samen met de sector Chemie, Petrochemie en Aardolie en Farmacie, zijn er in de sector Kunststof en Rubber ongeveer 6.500 bedrijven actief, met ongeveer 137.000 werknemers. De sectoren hebben diverse kenmerken, bijvoorbeeld hoogwaardige materiekennis- en procestechnologie, hooggeschoold personeel, vergaand geprotocolleerde procesgang en -sturing en veel interne systeemcontrole. Maar de sector bevat ook niet-willers en notoire overtreders en laat nog steeds een te laag niveau van arbozorg zien.

Lees meer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.