Arbeidsinspectie geeft oud-werknemer gelijk: werkomstandigheden aluminiumfabriek waren onveilig

Century Aluminum Vlissingen heeft volgens een oud-werknemer jarenlang het personeel niet goed genoeg beschermd tegen blootstelling aan onder andere kankerverwekkende stoffen. Nadat de man geen gehoor vond bij het bedrijf zelf, diende hij een klacht in bij de arbeidsinspectie. Die laat weten dat de zaken nog steeds niet op orde zijn.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.