SZW-logo

Advies verkenning kennisinfrastructuur stoffengerelateerde beroepsziekten

Op basis van de brief van de Staatssecretaris van SZW van 9 november 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een verbeterde kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde

Op basis van de brief van de Staatssecretaris van SZW van 9 november 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een verbeterde kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten, ten behoeve van adequate preventie.  De heer Bruins werd aangesteld als verkenner om met voorstellen te komen voor de door de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts) voorgestelde verbeterde kennisinfrastructuur. De voorstellen zijn inmiddels bekend en te downloaden als advies.

In dit advies stelt de heer Bruins onder meer voor om de Nederlandse expertise op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen in een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB), om de toegang van alle (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals tot die kennis te stimuleren en om te zorgen dat professionals met die kennis beter toegerust worden in preventie en behandeling. Hij constateert daarbij dat er voldoende draagvlak is bij betrokken partijen om tot de benoeming van een kwartiermaker over te gaan die de opdracht krijgt dit LEC-SB in te richten en de kennisinfrastructuur te organiseren.

Download het advies

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.