Advies verkenning kennisinfrastructuur stoffengerelateerde beroepsziekten

SZW-logo

Op basis van de brief van de Staatssecretaris van SZW van 9 november 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een verbeterde kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde

Op basis van de brief van de Staatssecretaris van SZW van 9 november 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een verbeterde kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten, ten behoeve van adequate preventie.  De heer Bruins werd aangesteld als verkenner om met voorstellen te komen voor de door de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts) voorgestelde verbeterde kennisinfrastructuur. De voorstellen zijn inmiddels bekend en te downloaden als advies.

In dit advies stelt de heer Bruins onder meer voor om de Nederlandse expertise op het terrein van stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen in een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB), om de toegang van alle (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals tot die kennis te stimuleren en om te zorgen dat professionals met die kennis beter toegerust worden in preventie en behandeling. Hij constateert daarbij dat er voldoende draagvlak is bij betrokken partijen om tot de benoeming van een kwartiermaker over te gaan die de opdracht krijgt dit LEC-SB in te richten en de kennisinfrastructuur te organiseren.

Download het advies

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

Whitepaper laboratorium

Whitepaper: Werken met gevaarlijke stoffen in het laboratorium

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.