Chemische stoffen

Advies: meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen

In Nederland wordt de blootstelling aan chemische stoffen momenteel geschat, wat betekent dat er een gebrek aan concrete meetgegevens is. Dit belemmert de overheid in haar vermogen om adequaat beleid te voeren en de effectiviteit ervan te controleren en te verbeteren.

Advies van de Gezondheidsraad

Om dit probleem aan te pakken, adviseert de Gezondheidsraad om een structureel meetprogramma op te zetten. Dit programma zou biomonitoring moeten omvatten, waarbij regelmatig metingen worden uitgevoerd in lichaamsmateriaal van een representatieve groep deelnemers.

Biomonitoring

Biomonitoring is een methode waarbij de aanwezigheid en concentratie van chemische stoffen in het lichaam worden gemeten aan de hand van biologisch materiaal, zoals bloed, urine, haar of weefselmonsters. Biomonitoring kan worden gebruikt om de effecten van milieuverontreiniging te beoordelen, de naleving van milieunormen te controleren en de gezondheidsrisico’s voor individuen en bevolkingsgroepen te evalueren. Het stelt beleidsmakers ook in staat om gerichte maatregelen te nemen om de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen en de volksgezondheid te beschermen. Biomonitoring biedt in dit geval handige en belangrijke inzichten, omdat het daadwerkelijke niveaus van chemische stoffen in het lichaam meet. Dit stelt beleidsmakers in staat om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de blootstelling aan chemische stoffen omdat het rechtstreeks de stoffen detecteert die in het lichaam circuleren na blootstelling via voedsel, water, lucht of andere bronnen en zijn ze in staat gerichter beleid te ontwikkelen om de volksgezondheid te beschermen.

Werkconferentie en betrokkenheid van de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu

Op 25 april 2024 vond een werkconferentie plaats over het advies van de Gezondheidsraad, waarbij de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu betrokken was. Deze commissie speelt een belangrijke rol bij het evalueren en adviseren over gezondheids- en milieukwesties.

Aanbieding aan de overheid

Het advies van de Gezondheidsraad is in april officieel aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit benadrukt het belang van het implementeren van een meetprogramma om burgers beter te beschermen tegen schadelijke blootstelling aan chemische stoffen.

Momenteel werkt de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu aan de uitvoering van dit advies. Het is belangrijk op te merken dat dit advies voortkomt uit het eigen initiatief van de Gezondheidsraad, zonder specifieke adviesaanvraag te hebben ontvangen.

Bron: Gezondheidsraad

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.