ADR wijzigingen per 1 januari 2023. Wat hoor je te weten?

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Vrachtwagen chemische stoffen

Ondernemingen die te maken hebben met het wegvervoer van gevaarlijke stoffen horen hun bedrijfsprocessen weer te controleren. Voor 2023 heeft er een belangrijke wijziging plaats gevonden voor bedrijven die alleen als afzender optreden. Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen.

Afzender

Het is per 1 januari 2023 vereist dat elk bedrijf die gevaarlijke
stoffen vervoert of werkzaamheden verricht die hiermee samenhangen (verpakken, beladen,
vullen of lossen) moeten één of meer veiligheidsadviseurs benoemen. Het is
belangrijk dat een bedrijf dit zelf intern oplost of specialisten inhuurt. De adviseur
moet er primair voor zorgen dat de activiteiten veilig verlopen.

Verscherpte ADR regels

Afgelopen 10 jaar zijn de ADR-regels stevig verscherpt. Dit
biedt een veilige omgeving en werkwijze aan. De keerzijde hiervan is dat
bedrijven de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden of financieren. Het wordt
voor sommige partijen economisch niet rendabel om aan de ADR-wetgeving te
voldoen. De afzender moet dan een keuze maken om te stoppen met een levering of
een bepaalde bestemming kiezen.

Datum: 25-1-2

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.