unnamed (6)

Actuele branche specifieke RI&E beschikbaar voor de groothandel in groenten en fruit

Handel Groeit heeft in samenwerking met Stigas een actuele branche RI&E ontwikkeld. Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen. De RI&E is een middel om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor de kans op bedrijfsongevallen en beroepsziekten verminderd wordt. Door toepassing van de RI&E GF-Groothandel wordt aan deze wettelijke eisen voldaan.

Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers is het verplicht om de ingevulde branche RI&E  te laten toetsen door een gecertificeerde Arbo deskundige of arbodienst. Bij organisaties met 25 medewerkers of minder is dat niet nodig, omdat de RI&E van Handel Groeit door het steunpunt RIE erkend is. In het verleden hebben gerichte controles van de Arbeidsinspectie plaatsgevonden in de sector naar arbeidsbelasting, algemene veiligheid en chemische veiligheid. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bij een controle vragen naar de RI&E.

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.