UFI code

Aanvullende informatie UFI-code verplichting 

In eerdere nieuwsberichten heb je al kunnen lezen over de invoering van de verplichte UFI (Unieke Formule-Identificator)-code en wat dit precies inhoudt voor nieuwe producten die in de handel worden gebracht. Lees eerst dit bericht, mocht je hem gemist hebben. In dit item zoomen we iets meer in op de stappen die een producent dient te ondernemen om te voldoen aan de wetgeving (CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008) rondom de UFI-code. 

Portfolio 

Na het begrijpen van de verplichtingen en informatievoorschriften, is het belangrijk voor de producent om het productportfolio te evalueren. Eerst worden de geregistreerde producten en hun verkooplocaties geïdentificeerd. Per product moet het gebruiksdoel worden bepaald om relevante data en voorschriften vast te kunnen stellen. Er zijn verschillende soorten indiening mogelijk. Voor mengsels op industriële locaties is een beperkte indiening een optie, waarbij alleen informatie uit het veiligheidsinformatieblad nodig is. Een groepsindiening combineert meerdere mengsels met dezelfde indeling en samenstelling. Als laatste is een vrijwillige indiening mogelijk voor niet-gevaarlijke mengsels of mengsels die alleen voor het milieu zijn geclassificeerd. Dit kan vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen, maar het gebruik van een UFI op het etiket is optioneel. 

UFI genereren en beheren 

Met de UFI, samen met de handelsnaam van het product, kan een gifcentrum nauwkeurig het betrokken product en de samenstelling van het mengsel identificeren bij vergiftiging. Op het etiket moet de UFI voorafgegaan worden door “UFI:” om het te onderscheiden van andere identificatiemiddelen. Voor niet-verpakte producten of voor industriële toepassingen moet de UFI beschikbaar zijn in rubriek 1.1 van het veiligheidsinformatieblad. Alle producten met dezelfde UFI moeten dezelfde mengsamenstelling hebben. UFI’s worden op verschillende manieren toegewezen, vaak via mengselgerichte of productgerichte benaderingen, maar andere benaderingen, zoals op basis van markt-, taal- of etiketteringsaspecten, zijn ook mogelijk. 

Het beheer van UFI’s is de verantwoordelijkheid van de onderneming. Indien een onderneming gebruikmaakt van productcodes die alleen numerieke elementen bevatten, tussen 0 en 268 435 255, kunnen deze gebruikt worden om UFI’s te genereren. Voor het genereren van een nieuwe UFI-code heeft de aanvrager een btw-nummer (mengselspecifiek) formuleringsnummer nodig. De UFI-generator van ECHA kan hiervoor gebruikt worden. Voor efficiëntie bij het beheren van grote productportfolio’s, kan worden overwogen een eigen UFI-generator te ontwikkelen. 

Elke keer dat er wijzigingen plaatsvinden in mengsels, moet een nieuwe UFI en een nieuw etiket worden aangebracht. Voor producten die al in de handel zijn, moet de heretikettering met de UFI tijdig worden gepland. Het vermelden van de UFI op het productetiket zonder de juiste informatie-indiening wordt niet aanbevolen, omdat dit problemen kan veroorzaken, zoals het ontbreken van informatie voor downstreamgebruikers en gifcentra in noodsituaties. 

Up-to-date blijven 

De informatie die bij de juiste instantie wordt ingediend, moet te allen tijde overeenkomen met het product dat op de markt wordt gebracht. Als er wijzigingen optreden die van invloed zijn op de informatievoorschriften, moeten deze worden bijgewerkt. Het is van belang om geschikte processen voor monitoring en veranderingsmanagement te ontwikkelen, waarbij alle wijzigingen in de productportefeuille, formuleringen, indeling en etikettering worden overwogen, niet alleen bij de eerste indiening, maar ook bij toekomstige updates. 

In bepaalde gevallen moeten verouderde gegevens worden vervangen door updates, zoals bij wijzigingen in het noodtelefoonnummer voor noodsituaties of de indeling van het mengsel. In andere gevallen moeten bestaande gegevens worden aangevuld met relevante updates, zoals bij een naamswijziging van het product of nieuwe veiligheidsgegevens. Bij veranderingen in de samenstelling van het product moet een nieuwe UFI-code worden gegenereerd, moet de code op het product worden aangepast en moet het indieningsdossier worden bijgewerkt met alle wijzigingen. 

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.