Aanpak problemen veiligheid bij laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Binnen de ADR-code zijn de taken van verschillende functies vastgesteld, maar bij het laden en lossen van tankwagens is het niet altijd duidelijk wie welke taken heeft. In de chemische keten wordt dit vaak verergerd door een gebrek aan kennis bij de ontvangende partijen en door bezuinigingen op interne incidentbestrijding bij bedrijven. Om deze problemen aan te pakken, heeft de branchevereniging VNCW het project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’ ontwikkeld, dat door de overheid wordt ondersteund via de SVO-regeling.


Dit project zal resulteren in een toolbox met een video, een praktische E-learning, een Best practice en informatieve leaflets, gericht op de ontvangende partij van gevaarlijke stoffen. In de praktijk blijkt dat tankwagenchauffeurs vaak zonder toezicht moeten laden of lossen en dat er geen borden boven de lospunten hangen, wat kan leiden tot fouten bij het gebruik van de lospunten. Dit wordt nog verergerd door het groeiende aantal anderstaligen, wat kan leiden tot verschillende scenario’s en de vraag hoe hiermee om te gaan.


De toolbox zal actief worden gedeeld in de gehele keten en bedrijven zullen actief worden benaderd. Andere sectoren buiten de chemische keten zullen ook worden benaderd om de veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankauto’s te verbeteren. Dit zal een olievlek-effect hebben, waardoor de veiligheid in de hele sector zal worden versterkt.

Bron: VNCW

4-5-23

Deel op social media:

Whitepaper: Impactvolle veiligheidscommunicatie: Hoe veilig gedrag te stimuleren en organiseren

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.