Aanpak problemen veiligheid bij laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

Binnen de ADR-code zijn de taken van verschillende functies vastgesteld, maar bij het laden en lossen van tankwagens is het niet altijd duidelijk wie welke taken heeft. In de chemische keten wordt dit vaak verergerd door een gebrek aan kennis bij de ontvangende partijen en door bezuinigingen op interne incidentbestrijding bij bedrijven. Om deze problemen aan te pakken, heeft de branchevereniging VNCW het project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’ ontwikkeld, dat door de overheid wordt ondersteund via de SVO-regeling.


Dit project zal resulteren in een toolbox met een video, een praktische E-learning, een Best practice en informatieve leaflets, gericht op de ontvangende partij van gevaarlijke stoffen. In de praktijk blijkt dat tankwagenchauffeurs vaak zonder toezicht moeten laden of lossen en dat er geen borden boven de lospunten hangen, wat kan leiden tot fouten bij het gebruik van de lospunten. Dit wordt nog verergerd door het groeiende aantal anderstaligen, wat kan leiden tot verschillende scenario’s en de vraag hoe hiermee om te gaan.


De toolbox zal actief worden gedeeld in de gehele keten en bedrijven zullen actief worden benaderd. Andere sectoren buiten de chemische keten zullen ook worden benaderd om de veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankauto’s te verbeteren. Dit zal een olievlek-effect hebben, waardoor de veiligheid in de hele sector zal worden versterkt.

Bron: VNCW

4-5-23

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.