SZW-logo_4_2

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra is in 2018 herzien.2 Artikel 7a implementeert artikel 9, eerste lid, onderdeel i, van de herziene KRA.3

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra is in 2018 herzien.2 Artikel 7a implementeert artikel 9, eerste lid, onderdeel i, van de herziene KRA.3 Dit betreft een verplichting voor elke leverancier van een voorwerp, zoals gedefinieerd in de REACHverordening, om de informatie over aanwezige zeer zorgwekkende stoffen die hij op grond van artikel 33, eerste lid, van die verordening aan de afnemer van een voorwerp moet verstrekken, tevens te verstrekken aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). 

Lees meer

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.