9 zware overtredingen en 2 grote incidenten in 2021

Laat je inspireren met het laatste nieuws.

Deel op social media:

Lees onze laatste whitepaper

CMR-stoffen en de vervangingsplicht

Gevaarlijke stoffen kunnen de veiligheid en gezondheid bedreigen van mensen die ermee werken. Daarom stelt de arbowetgeving er allerlei eisen aan. Voor kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting schadelijke stoffen, de CMR-stoffen, gelden aanvullende regels. Hoe herken je CMR-stoffen, wat zijn die extra regels, wat is de vervangingsplicht en hoe doe je dat?

Benieuwd wat wij kunnen doen?

Plan een gratis kennismakings gesprek in, dan bespreken we de mogelijkheden!

chemische industrie

Er zijn 408 bedrijven die vallen onder de wet Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Dit zijn bedrijven in Nederland die met gevaarlijke stoffen werken. De inspectie heeft in 2021 bij deze bedrijven 9 zware overtredingen geconstateerd en er zijn 2 grote incidenten geweest.
Dit staat in het rapport ‘Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021’ dat afgelopen week is gepubliceerd.


Vanwege de stijging van de ernstige overtredingen van drie in 2020 naar negen in 2021, is het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek gaan met de Brzo-omgevingsdiensten.


Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl

8-12-2022


Dame en anderen in opleiding laptop geel

Opleiding Tip:

Wil je expert worden op het gebied van veilig werken met chemische producten en ervoor zorgen dat er geen incidenten plaatsvinden in jouw bedrijf? Volg dan de praktische driedaagse opleiding tot Certified Chemical Safety Expert®!

Download dan de studiehandleiding van CCSE!

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke stappen kunt u nemen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie?

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.