chemische industrie

9 zware overtredingen en 2 grote incidenten in 2021

Er zijn 408 bedrijven die vallen onder de wet Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Dit zijn bedrijven in Nederland die met gevaarlijke stoffen werken. De inspectie heeft in 2021 bij deze bedrijven 9 zware overtredingen geconstateerd en er zijn 2 grote incidenten geweest.
Dit staat in het rapport ‘Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021’ dat afgelopen week is gepubliceerd.


Vanwege de stijging van de ernstige overtredingen van drie in 2020 naar negen in 2021, is het Interprovinciaal Overleg (IPO) in gesprek gaan met de Brzo-omgevingsdiensten.


Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl

8-12-2022


Dame en anderen in opleiding laptop geel

Opleiding Tip:

Wil je expert worden op het gebied van veilig werken met chemische producten en ervoor zorgen dat er geen incidenten plaatsvinden in jouw bedrijf? Volg dan de praktische driedaagse opleiding tot Certified Chemical Safety Expert®!

Download dan de studiehandleiding van CCSE!

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.