baggeren-585x335

5 vragen met antwoorden over gevaarlijke stoffen en baggeren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu.

Toch worden er kanttekeningen geplaatst bij de werking van het handelingskader. Er zijn lange wachttijden bij de laboratoria en baggerprojecten zouden zijn uitgesteld. Klopt dat? 5 veelgestelde vragen mét de antwoorden.

Zie de vragen

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.