Arbobalans

23% van de organisaties die geen maatregelen treft voor chemische veiligheid heeft ook geen RI&E

Arbobalans 2016 laat zien dat zaken goed gaan met betrekking tot chemische veiligheid.  Echter er zijn nog organsiaties die nog niet weten welke maatregelen men moet treffen voor hun medewerkers als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen. 

Percentage bedrijven in 2016 met of zonder RI&E (risico wel of niet beschreven) dat geen maatregelen treft om risico’s gevaarlijke stoffen te beperken:

•         Zonder RI&E                                 23%          

•         Met RI&E, risico niet in RI&E      19%

•         Met RI&E, risico wel in RI&E       5%

(Bron: Arbobalans TNO 2016 p.67)

Download het rapport

 

 

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.