flessen-gevaarlijke-stoffen (1)

1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten

Uiterlijk 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten,

Uiterlijk 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten, LEC-SB afgekort. Dit centrum gaat werkgevers en werknemers helpen bij onder andere de bewustwording van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het LEC-SB wordt dé autoriteit voor wie hulp of kennis over deze beroepsziekten wil krijgen óf bieden. Daarnaast zal het instituut zich inzetten voor een snellere en betere signalering en gaat het een verbeterde aanpak ontwikkelen voor de preventie van beroepsziekten. Het centrum zal bestaan uit onder andere de kennisinstituten Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoening (NKAL), de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van Amsterdam UMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). met het RIVM als verantwoordelijke voor het beleid.

Naast dit expertisecentrum zijn er andere ontwikkelingen gaande:

  • Er komt een financiële tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door werken met gevaarlijke stoffen.
  • Voor betere preventie van beroepsziekten is een herijking van het arbobeleid, de Arbovisie 2040 aangekondigd. De Sociaal-Economische Raad (SER) is gevraagd om advies over de Arbovisie 2040.
  • Betere preventie bij bedrijven en bescherming van werkenden die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen vindt plaats binnen het Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023; het Programma Preventie Beroepsziekten en via afspraken met de Europese Commissie over EU-grenswaarden voor kankerverwekkende en chemische stoffen.
  • De capaciteit binnen de Inspectie SZW is de afgelopen jaren uitgebreid om de handhaving binnen bedrijven te vergroten en gezond en veilig werken te stimuleren. Aanpassing van de regelgeving is nodig om krachtiger ingrijpen via boetes of eventuele stillegging mogelijk te maken, met name bij overtreding van artikel 4.2 van het Arbobesluit. Maar ook naar aanleiding van de ernst van de overtreding en het boetebedrag.
  • Meer focus op preventie moet uitval voorkomen en daarmee samenhangende kosten besparen (zie: Hoofdlijnennota Arbovisie 2040). Hiervoor is verbetering  van de positie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts nodig, evenals bevordering van de samenwerking tussen de reguliere zorg en de arbeidsgerelateerde zorg. Besluitvorming hierover vindt plaats in een volgend kabinet.

Deel op social media:

Risicovolle stoffen in het MKB, een veilige weg naar beheer

Risicovolle stoffen in MKB, een veilige weg naar beheer

Misschien ook interessant voor jou.

Blijf als veiligheidsprofessional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.