Waardevolle lessen uit onderzoek blootstelling aan omwonenden

corus

Industriële bedrijven spelen een belangrijke rol in zowel lokale als mondiale economieën, maar hun productieactiviteiten gaan vaak gepaard met de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze emissies dragen bij aan de totale concentratie van schadelijke stoffen waaraan omwonenden worden blootgesteld, wat zorgen kan baren voor hun gezondheid.

Veiligheid: een illusie of een realiteit?

Veilig werken

Veiligheid is een relatief begrip. Wat wat voor de één veilig is kan voor de ander onacceptabel risicovol zijn. In dit blog geeft Peter Booster zijn visie op veiligheid en tips hoe je veiligheid op een hoger niveau kunt brengen.