Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig werken?

Als de blootstelling aan chemische producten te hoog is,wordt er van u verwacht dat u maatregelen neemt om de werksituatie voldoende veilig te maken en houden.

De juiste maatregelen zorgen ervoor dat uw collega's veilig kunnen werken met de aanwezige chemische producten.

Goede veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten.

Ga meteen aan de slag met onze antwoorden op veel gestelde vragen.​

1

Welke maatregelen zijn het meest effectief?

Bij het nemen van maatregelen moet u te werk gaan volgens de arbeidshygiënische strategie. Zo neemt u altijd eerst de meest effectieve maatregelen. in volgorde: vervangen, technische maatregelen, organisatorische maatregelen en pas als laatste optie de meer arbeidsbelastende PBM’s.
Kijk hoe je dit kan doen

2

Hoe beslis ik welke maatregelen te nemen?

U brengt per werkproces de risico’s in kaart. Hierdoor kunt u efficiënt de grootste riscico’s aanpakken met maatregelen. De keuze voor de juiste maatregelen bepaalt u aan de hand van de arbeidshygiënische strategie.
Kijk hoe je dit kan doen

3

Hoe houd ik de kosten van de veiligheidsmaatregelen beheersbaar?

Door te werken volgens de arbeidshygiënische strategie kiest u (doorgaans) ook voor de meest kosten-efficiënte oplossing.
Kijk hoe je dit kan doen

4

Ben ik dan klaar?

De keuze voor een maatregel neemt u op basis van de informatie in uw wettelijk stoffenregister en uw blootstellinsgregister. Om er zeker van te zijn dat de werksituatie met de gekozen maatregelen voldoende veilig is, moet u dus al deze registers actueel houden. Verandert er bijvoorbeeld een grenswaarde? Dan moet u controleren of de gekozen maatregel nog altijd voldoende bescherming biedt.
Kijk hoe je dit kan doen

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van uw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese  wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Veelgestelde vragen

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Om te weten of u maatregelen moet nemen, moet u eerst weten hoe hoog de blootstelling is.

Als uit de blootstellingsschatting of -meting blijkt dat de blootstelling de grenswaarde overschrijdt, moet u direct maatregelen nemen. In dit geval mag u tijdelijk PBM’s inzetten om de blootstelling terug te dringen. Vervolgens moet u op zoek gaan naar een passende, structurele oplossing volgens de arbeidshygiënische strategie.

Als de uitkomst van de schatting in de buurt komt van de grenswaarde is het raadzaam om een meting uit te laten voeren door een arbeidshygiënist. Een meting is immers nauwkeuriger dan een scahtting. Op basis van deze uitkomst weet u of u maatregelen moet nemen.

Er zijn grofweg 4 categorieën maatregelen die u kunt nemen:

  • Bronmaatregelen: het product vervangen door een minder gevaarlijk alternatief.
  • Technische maatregelen: zoals gepaste afzuiging of het afschermen van het werkproces.
  • Collectieve maatregelen: bijvoorbeeld taakroulatie om de blootstellingsduur terug te brengen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals gepaste handschoenen of adembescherming.

Een passende maatregel heeft het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten. Daarbij bent u wettelijk verplicht om bij de keuze voor een maatregel te werken volgens de arbeidshygiënische strategie. De volgorde van deze strategie is:

  • Bronmaatregelen: het product vervangen door een minder gevaarlijk alternatief.
  • Technische maatregelen: zoals gepaste afzuiging of het afschermen van het werkproces.
  • Collectieve maatregelen: bijvoorbeeld taakroulatie om de blootstellingsduur terug te brengen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: zoals gepaste handschoenen of adembescherming.

Ja, het is verplicht om de maatregelen en de afwegingen bij de keuze voor een maatregel te registeren en te laten evalueren door een kerndeskundige. Omdat u bij het kiezen voor een maatregel altijd de stand van de wetenschap moet volgen, moet u de keuze regelmatig evalueren.

Het is ook mogelijk dat de samenstelling van een product of de grenswaarde van een product wordt aangepast waardoor de gekozen maatregel niet meer afdoende is. Zorg er dus altijd voor dat u het stoffen- en blootstellingsregister goed bijhoudt. Zo ziet u het direct wanneer iets verandert dat invloed kan hebben op de effectiviteit van een maatregel.

Toxic kan dit ook voor u bijhouden en u er direct van op de hoogte brengen wanneer u een matregel moet heroverwegen. Klik hier voor meer informatie over onze oplossingen.

Wanneer u kiest voor een maatregel, moet u deze keuze motiveren en laten evalueren door een kerndeskundige (bij voorkeur een arbeidshygiënist). De gemaakte keuze en motivatie hiervoor moet u vastleggen.

Toxic maatregelen

Snel zicht op het effect van maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Meteen het effect van uw maatregelen inzichtelijk voor ieder werkproces.

Soms blijkt uit een blootstellingsschatting of -meting dat de blootstelling te hoog is. Met maatregelen kunt u de blootstelling terugbrengen tot een veilig niveau. Toxic maatregelen maakt snel inzichtelijk wat het effect van diverse maatregelen is. Vervolgens kunt u zelf kiezen voor de meest effectieve maatregel die daadwerkelijk  uitvoerbaar is binnen uw organisatie. Met het bijbehorende plan van aanpak heeft u direct alle bijbehorende documentatie voor de onderbouwing op orde. Ook krijgt u bij ieder werkproces een werkplekinstructiekaart waarmee de veiligheidsmaatregelen direct helder zijn voor de werknemers.

"Dankzij Toxic hebben we de juiste, actuele informatie over chemische stoffen daar, waar en wanneer we die nodig hebben"

Frank van Asten
manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

Deel de nodige veiligheidsinformatie nu in één keer voor een heel werkproces.

Met één werkplek instructiekaart per werkproces is het voor iedereen duidelijk welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Effectief maatregelen nemen

De juiste veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten. 

Inzicht in effect van uw maatregelen

Direct inzichtelijk wat het effect is van maatregelen op uw werkproces. Aan te passen aan wat mogelijk is binnen uw organisatie.

Meldingen bij wijzigingen

Bij wijzigingen in uw productgegevens (zoals productsamenstelling, wetgeving of grenswaarde) krijgt u een melding dat u opnieuw naar de gekozen maatregelen moet kijken. Met één druk op de knop ziet u of de gekozen maatregel nog voldoende bescherming biedt.

Proces werkplek instructiekaart

Op één werkplek instructiekaart alle veiligheidsvoorschriften voor een heel werkproces. Uniek.

Grip op uw maatregelen

Het implementeren van maatregelen 

Uw plan van aanpak

Bij alle gekozen maatregelen direct een onderbouwd plan van aanpak. Perfect als verplichte toevoeging bij uw RI&E gevaarlijke stoffen.

Uw actielijst

Hou eenvoudig grip op de voortgang van de implementatie van maatregelen met complete actielijsten voor alle lopende zaken.

Uw rapportages

Het verschil dat u heeft gemaakt door de gekozen maatregelen overzichtelijk in beeld.

Boek nu een gratis maatregelen demo. Zo weet u binnen 1 uur wat wij voor u kunnen betekenen.

Of bel bij verdere vragen met het Toxic team op 070 – 378 01 62.