Whitepaper De zin en onzin van blootstellings-berekening

Blootstelling gevaarlijke stoffen berekenen en/of meten. Hoe ga je hier mee om.

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

U krijgt antwoord op deze vragen
Waarom registeren van blootstelling?
Schatten of meten van blootstelling en wat is NEN-EN 689
Hoe zit het met grenswaarden?

Download nu de whitepaper

Download Whitepaper De zin en onzin van blootstellings-berekening

Bedankt! Open het bestand.