Whitepaper Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen/chemische producten

In deze whitepaper wordt allereerst ingegaan op het belang van vervanging of eliminatie van zeer gevaarlijke chemische stoffen. Daarna wordt beschreven hoe dat kan worden gerealiseerd (het proces). Omdat vervanging of eliminatie van de gevaarsbron de eerste stap is in de arbeidshygiënische strategie, wordt deze strategie kort toegelicht. Vervolgens worden verschillende voorbeelden van vervanging besproken. Als laatste wordt de situatie geschetst waar het betreffende proces beter niet meer gedaan kan worden, of anders gedaan kan worden zodat daarbij geen zeer gevaarlijke stoffen meer ontstaan.

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

U krijgt antwoord op deze vragen
Waarom vervangen van chemische producten
Kan vervangen altijd?
Vervangen stoffen en Arbeidsinspectie

Download nu de whitepaper

Download Whitepaper Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen/chemische producten

Bedankt! Open het bestand.