Whitepaper Uitgebreide RI&E Gevaarlijke stoffen voor professionals

Bij de RI&E gevaarlijke stoffen gaat het om gevaarlijke stoffen. Volgens de definitie in het Arbobesluit (artikel 1.1 lid 5b) zijn dit stoffen of mengsels waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen of mengsels voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

Wat je kan verwachten van de whitepaper

Bij de RI&E gevaarlijke stoffen gaat het om gevaarlijke stoffen. Volgens de definitie in het Arbobesluit (artikel 1.1 lid 5b) zijn dit stoffen of mengsels waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen of mengsels voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.
Drie hoofdrubrieken gevaarlijke stoffen
Verschillende aanpakken voor de eerste twee stappen; control banding
Risicobeheersing

Download nu de whitepaper

Download Toxic Whitepaper Wegwijzer voor de stoffenlijsten gevaarlijke stoffen

Welke gevaarlijke stoffen lijsten zijn er? Wat moet je bijhouden en volgens welke wetgeving? 

Bedankt! Open het bestand.