Whitepaper Een praktische invulling van de verplichting om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen

In deze whitepaper wordt besproken hoe je praktisch invulling kan geven aan de registratie blootstellingsverplichting

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

Kunnen we het niet veel pragmatischer invullen en tijd, energie en geld liever besteden aan het verbeteren van situaties in plaats van te ver doorgaan met diagnosticeren van blootstelling? Waar het om gaat, is een realistische en praktische aanpak van de inschatting van blootstelling, waarin ook een rationele kosten-baten afweging wordt gemaakt
Generieker en breed toepasbare aanpak voor zeer veel werksituaties.
Bespreken van reken/schattingsmodellen
Er wordt een casus besproken

Download nu de whitepaper

Download Whitepaper Een praktische invulling van de verplichting om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen

Bedankt! Open het bestand.