Whitepaper Isocyanaten en PUR

In 2018 heet de Gezondheidsraad op het verzoek van SZW een advies uitgebracht voor een grenswaarde voor de beroepsmatige blootstelling aan di- en triisocyanaten. Daaronder valt ook MDI, dat in PUR-schuim wordt gebruikt. Deze whitepaper gaat uitgebreid in op wat Isocyanaten zijn en hoe het veilig gebruikt kan worden. Whitepaper is door TNO voor Toxic geschreven.

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

Isocyanaten zijn organische stoffen waarvan de giftige eigenschappen vooral bepaald worden door hun reactieve isocyanaatgroep. Doordat alle isocyanaten één of meer isocyanaatgroepen hebben, lijken ze wat betreft de aard van hun giftigheid erg op elkaar, ook al kunnen ze verschillen in de mate van giftigheid.
Toepassingen isocyanaten
Wat zijn de risico’s bij gebruik van PUR?
Preventie en veilig werken met PUR

Download nu de whitepaper

Download Whitepaper Isocyanaten en PUR

Bedankt! Open het bestand.