Whitepaper Chemische veiligheid op de werkplek

Chemische veiligheid op de werkplek. Dat is een zeer breed onderwerp. ‘De werkplek’ bestaat niet: er zijn vele soorten werkplekken: Werkplekken waarbij doelgericht met chemische stoffen wordt gewerkt, zoals extruderbedrijven, galvaniseerbedrijven, chemische fabrieken, researchlaboratoria, practicumlokalen in onderwijsinstellingen, enz. • Werkplekken waarbij chemische stoffen hulpstoffen zijn bij andere processen, zoals in diagnostische laboratoria, industriële werkplaatsen, bepaalde ziekenhuisafdelingen, diverse fabrieksruimtes, enz. De chemische stoffen die daar gebruikt worden, zijn bijproducten zoals desinfectie- of schoonmaakmiddelen, smeermiddelen, spuitbussen, oliën, ontvetters, oplosmiddelen, enz. Kortom een bonte verscheidenheid aan werkplekken, maar allemaal met de gemeenschappelijke noemer dat er chemische stoffen worden gebruikt.

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

Chemische veiligheid op de werkplek. Dat is een zeer breed onderwerp. ‘De werkplek’ bestaat niet Er is een bonte verscheidenheid aan werkplekken, maar allemaal met de gemeenschappelijke noemer dat er chemische stoffen worden gebruikt. In alle gevallen moeten die stoffen worden ingekocht, worden opgeslagen, getransporteerd en wordt ermee gewerkt. Uiteindelijk komen de stoffen in de afvalfase terecht en moeten worden afgevoerd.
Welke werkplekken zijn er?
Hoe zit het met blootstelling per werkplek?
Maatregelen om blootstelling te beperken

Nog een stap...

Bedankt! Open het bestand.