Aan de slag met blootstelling - Hoe werk je effectief met de juiste grenswaarden?

Dit kennisdocument beantwoordt onder andere de volgende vragen:
– Wat is het belang van grenswaarden bij het werken met gevaarlijke stoffen?
– Welke verschillende soorten grenswaarden zijn er?
– Hoe worden grenswaarden berekend?
– Wat is het belang van grenswaarden?

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

Blootstelling aan een chemische stof kan leiden tot ernstige acute en lange-termijn verschijnselen. Dosis en duur van de blootstelling spelen een bepalende rol voor de aard en omvang van de schade.
Doordat het gebruik van chemische stoffen in ons dagelijks leven niet meer weg te denken is, zullen er altijd blootstellingen blijven optreden. Toch willen we de schade die dit voor de mens tot gevolg kan hebben, zoveel mogelijk beperken. Daarvoor hanteren we grenswaarden.
Het afleiden van grenswaarden is niet makkelijk en is wettelijk geregeld. Overheden hebben de taak dit te doen voor stoffen zonder eigenaar (zoals lasrook). Producenten of importeurs moeten moeten het voor ‘hun’ producten opstellen. Voor calamiteiten zijn aparte interventiewaarden opgesteld.

Grenswaarden zijn afgeleid om schade aan de gezondheid van werkenden met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Daarom zijn ze gebaseerd op de meest recente kennis en inzichten van deskundigen en worden daarom – indien nodig – jaarlijks aangepast. Het is daarom van groot belang om op de hoogte te zijn van de juiste grenswaarden en deze na te leven. Zowel door de werkgever als de werknemer.

Dit document beantwoordt de volgende vragen:
Wat is het belang van grenswaarden bij gevaarlijke stoffen?
Welke verschillende soorten grenswaarden zijn er?
Hoe wordt de grenswaarde van een gevaarlijke stof berekend?
Wat is het verschil tussen grenswaarden en interventiewaarden?

Download nu de whitepaper

Download Aan de slag met blootstelling - Hoe werk je effectief met de juiste grenswaarden?

Bedankt! Open het bestand.