Webinar Veiligheidscommunicatie voor de werkvloer

Na jaren werken-aan-veilig-werken, kent de productiemanager of HSE-professional inmiddels de belangrijkste beperking om tot duurzaam goede prestaties te komen: de menselijke factor.

Na jaren werken-aan-veilig-werken, kent de productiemanager of HSE-professional inmiddels de belangrijkste beperking om tot duurzaam goede prestaties te komen: de menselijke factor. Hoe communiceer je zodat je ook een gedragsverandering te weeg brengt. Zodat men daadwerkelijk veilig gaat werken.

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.

Bekijk Webinar Veiligheidscommunicatie voor de werkvloer

Bedankt! Open de webinar.