Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen

Er is een groot aantal (gratis) modellen om de mate van blootstelling aan stoffen te schatten denk aan Toxic Blootstellingsberekeningen ECETOC-TRA 2 & 3, ART, Stoffenmanager, MEASE, etc. EMKG uit Duitsland is een blootstellingmodel welke wij voor u hebben geselecteerd, vertaald en gratis ter beschikking stellen. Het betreft blootstellingen via de huid en via de lucht door inademen. Gebruik deze nieuwe gratis Toxic EMKG draaischijven en bepaal welke beschermingsmaatregelen niveau’s u moet treffen.

Wat je kan verwachten

De EMKG-draaischijf Inademen helpt u bij het schatten van het blootstellingsniveau en bij de te nemen maatregelen om veilig te werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen. Vraag de EMKG-draaischijf Inademen aan en maak hiermee een inschatting van de blootstelling. De schijf helpt u uw medewerkers te beschermen.
Gratis te gebruiken
REACH goedgekeurd
Na inventarisatie is blootstelling de volgende stap

Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen

Er is een groot aantal (gratis) modellen om de mate van blootstelling aan stoffen te schatten denk aan Toxic Blootstellingsberekeningen ECETOC-TRA 2 & 3, ART, Stoffenmanager, MEASE, etc. EMKG uit Duitsland is een blootstellingmodel welke wij voor u hebben geselecteerd, vertaald en gratis ter beschikking stellen. Het betreft blootstellingen via de huid en via de lucht door inademen. Gebruik deze nieuwe gratis Toxic EMKG draaischijven en bepaal welke beschermingsmaatregelen niveau’s u moet treffen.

De schijf wordt toegestuurd