Nieuwe eisen aan de toetsing van een RI&E

In de Staatscourant van 24 maart is een Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor de arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige gepubliceerd. Dit certificatieschema is per 1 juli van dit jaar in werking getreden.

Dat je als werkgever een RI&E inclusief een plan van aanpak moet maken waarin de risico’s van
arbeid voor de werknemers beschreven worden, zal bekend zijn. Ook dat je je voor het toetsen van
en adviseren over de RI&E laat bijstaan door een of meer deskundige personen, de arbokerndeskundigen
(er zijn trouwens wel uitzonderingen op de toetsingsverplichting, die is bijvoorbeeld afhankelijk
van de grootte van het bedrijf). Zo’n arbokerndeskundige moet daartoe gecertificeerd zijn. De eisen
aan die certificering zijn veranderd, met gevolgen voor de uitvoering en toetsing van de RI&E. De
Arboregeling is hier inmiddels op aangepast (paragraaf2.3).

Download het hele artikel

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.