In 4 stappen een werkplekinstructiekaart (WIK) maken

veiligheidsmiddelen WIK

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is een handige tool die kan worden gebruikt om werknemers op de hoogte te stellen van de risico’s en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. Het is een visuele manier om informatie te presenteren en kan helpen bij het voorkomen van ongevallen en letsel.

 

De verplichting om werknemers op de juiste wijze te informeren omtrent het werken met gevaarlijke stoffen komt naar voren in:

 • de Nederlandse ARBO wetgeving;
 • in EU richtlijn 98/24. Deze betreft de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische stoffen en mengsels op het werk;
 • en in artikel 35 van de REACH.

 

Op een WIK moet in ieder geval de volgende informatie staan*:

 • de gevaren van een specifieke stof;
 • een inschatting van de werkgever over de mogelijke blootstelling;
 • instructies voor het veilig werken met deze stof;
 • instructies wat te doen in geval van een calamiteit.

 

Hoe maak je een WIK?

Het maken van een WIK is een belangrijk proces dat zorgvuldige gedaan moet worden. Hieronder volgen enkele stappen die u kunt volgen bij het maken van een WIK voor het werken met gevaarlijke stoffen.

 1. Identificeer de gevaarlijke stoffen en de risico’s

  Het eerste wat u moet doen bij het maken van een WIK is het identificeren van de gevaarlijke stoffen die op uw werkplek worden gebruikt. Dit kan onder andere chemische stoffen, brandbare stoffen of giftige stoffen zijn.
  Vervolgens moet u de risico’s identificeren die deze stoffen met zich meebrengen, zoals explosiegevaar, brandgevaar, vergiftiging of ademhalingsproblemen. En inschatten hoe groot de kans is op dit risico of een mogelijke blootstelling.

 2. Maak een overzicht van de veiligheidsmaatregelen

  Op basis van de geïdentificeerde risico’s moet u een overzicht maken van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om de risico’s te minimaliseren. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsbescherming, veiligheidsbrillen en handschoenen, maar ook het naleven van protocollen, zoals het schoonmaken van gemorste stoffen of het vermijden van open vuur.
  En u moet instructies maken over hoe te handelen voor het geval er zich toch een calamiteit voor doet.

 3. Creëer een visuele presentatie van de informatie

  De volgende stap bij het maken van een WIK is het creëren van een visuele presentatie van de informatie. Dit kan onder andere door middel van duidelijke teksten en/of afbeeldingen, grafieken en diagrammen. Het is belangrijk om de informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren, zodat werknemers het snel kunnen begrijpen en onthouden.
  -> download de poster met alle veiligheidssymbolen en PBM symbolen

 4. Maak de WIK beschikbaar voor alle werknemers

  Tot slot moet u ervoor zorgen dat de WIK beschikbaar is voor alle werknemers die met gevaarlijke stoffen werken. Dit kan bijvoorbeeld door de WIK op te hangen op strategische locaties op de werkplek, zoals in de buurt van de opslagruimte van de gevaarlijke stoffen of in de buurt van de werkplek zelf.

>> Lees meer over het maken van de WIK in de uitgebreide whitepaper:
‘Werkplekinstructiekaarten (WIK) maken vanuit veiligheidsinformatiebladen (VIB)’

 

Het maken van een werkplekinstructiekaart (WIK) voor het werken met gevaarlijke stoffen is een belangrijk onderdeel van het creëren van een veilige werkplek. Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers de benodigde informatie hebben om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Met Toxic kan u de informatie vanuit het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS) eenvoudig omzetten in een voor uw medewerkers duidelijke en heldere WIK.

 

*Bron: SER

april 2023

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.