Hoe komen water- en luchtnormen tot stand?

Onlangs heeft het RIVM nieuwe waternormen toegevoegd voor oplosmiddelen. Ook zijn er nieuwe drinkwaterrichtwaarden en nieuwe luchtnormen toegevoegd. Dat deze normen gericht zijn op het beschermen van mens en milieu zal bekend zijn. Maar wist u dat er verschillende soorten normen zijn?

Onlangs heeft het RIVM nieuwe waternormen toegevoegd voor de oplosmiddelen ethaan1,2-diol, ethylacetaat, vinylacetaat, fenol, 1-hepteen en ethoxypropylacetaat en voor
de stof waterstofsulfide. Ook is er nieuwe drinkwaterrichtwaarde voor sulfaminezuur en zijn er voor twee stoffen – boorzuur en diethylether – nieuwe luchtnormen toegevoegd.
Dat deze normen gericht zijn op het beschermen van mens en milieu zal bekend zijn. Er zijn verschillende soorten normen.

Download het artikel

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.