De impact van de ESG- en CSRD-wetgeving op chemische veiligheidskundigen

Als veiligheidsprofessional gaat er echt heel wat op je afkomen als het gaat om de nieuwe Europese duurzaamheidsregels. De impact van ESG en CSRD wetgeving op veiligheidsprofessionals op het gebied van chemische veiligheid kan aanzienlijk zijn door strengere regelgeving en rapportagevereisten met betrekking tot hun activiteiten.

De impact van ESG (Environmental, Social, and Governance) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wetgeving op veiligheidsprofessionals op het gebied van chemische veiligheid kan aanzienlijk zijn. Deze wetgeving legt steeds meer nadruk op duurzaamheid, transparantie en verantwoordelijkheid van bedrijven op milieugebied, maatschappelijk gebied en governance.

Voor veiligheidsprofessionals op het gebied van chemische veiligheid betekent dit dat ze moeten voldoen aan strengere regelgeving en rapportagevereisten met betrekking tot hun activiteiten.

Enkele mogelijke impactgebieden zijn:

Duurzaamheidseisen
ESG- en CSRD-wetgeving moedigen bedrijven aan om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategie en operationele processen. Veiligheidsprofessionals moeten mogelijk duurzaamheidsaspecten overwegen bij het beoordelen van chemische processen, zoals het verminderen van milieueffecten, het gebruik van duurzame grondstoffen en het minimaliseren van afvalstromen.

Risicobeheer
De wetgeving benadrukt het belang van een grondige risicobeoordeling en -beheer. Veiligheidsprofessionals moeten rekening houden met de bredere impact van hun activiteiten op mens en milieu, naast het traditionele aspect van het waarborgen van de veiligheid van werknemers. Dit kan bijvoorbeeld vereisen dat ze de potentiële risico’s van chemische stoffen evalueren en maatregelen treffen om deze risico’s te minimaliseren.

Rapportageverplichtingen
CSRD richt zich op verbeterde verslaglegging en openbaarmaking van niet-financiële informatie, inclusief milieuprestaties en maatschappelijke impact. Veiligheidsprofessionals kunnen worden betrokken bij het verzamelen en rapporteren van gegevens met betrekking tot de chemische veiligheid van het bedrijf, zoals emissies, incidenten, naleving van regelgeving en duurzaamheidsdoelstellingen.

Stakeholderbetrokkenheid
ESG en CSRD stimuleren ook een grotere betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder werknemers, gemeenschappen en regelgevende instanties. Veiligheidsprofessionals kunnen worden gevraagd om te communiceren met externe belanghebbenden over chemische veiligheidskwesties, zoals het verstrekken van informatie over veiligheidsmaatregelen, incidentenpreventie en noodplanning.

Over het algemeen kunnen ESG- en CSRD-wetgeving bijdragen aan een verhoogd bewustzijn en verantwoordelijkheid met betrekking tot chemische veiligheid. Het kan veiligheidsprofessionals stimuleren om hun expertise en praktijken uit te breiden om te voldoen aan de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf en om effectieve veiligheidsmaatregelen te implementeren die verder gaan dan de traditionele veiligheidsnormen.

 

Heb je ondersteuning nodig bij ESG en CSRD-implementatie?

Download best practices, whitepapers, tooling en scans van de JES! Kennisbank en laat je verder helpen naar toekomstbestendig en duurzaam ondernemen.​

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.