Instructie voor eerste hulp bij vergiftigingen en chemische incidenten

Op de chemiekaarten zijn de eerstehulpmaatregelen vermeld, die door de leek kunnen worden toegepast. Uitgangspunt is dat deze maatregelen in principe geen verdere schade berokkenen, zowel niet bij de hulpverlener als het slachtoffer. Om onderstaande maatregelen optimaal toe te kunnen passen, is het volgen van een EHBO-cursus noodzakelijk, en de tekst is dus geen vervanging van een EHBO-boekje of zoals het veel gebruikte Oranje Kruisboekje.

Wat je kan verwachten

Op de chemiekaarten zijn de eerstehulpmaatregelen vermeld, die door de leek kunnen worden toegepast. Uitgangspunt is dat deze maatregelen in principe geen verdere schade berokkenen, zowel niet bij de hulpverlener als het slachtoffer. Om onderstaande maatregelen optimaal toe te kunnen passen, is het volgen van een EHBO-cursus noodzakelijk, en de tekst is dus geen vervanging van een EHBO-boekje of zoals het veel gebruikte Oranje Kruisboekje. Het betreft hier dan ook alleen die eerste hulp, die altijd zo snel mogelijk zal moeten worden gevolgd door hulp van meer ter zake kundige personen. Dit kunnen in eerste instantie gediplomeerde EHBO’ers zijn, gevolgd door professionele medische hulp, zoals (bedrijfs)verpleegkundigen, (bedrijfs)artsen, ambulancepersoneel of zelfs bij grootschalige of ernstige ongevallen een Mobiel Medisch Team (MMT). Wanneer een slachtoffer in acuut levensgevaar verkeert, is het zo snel mogelijk toedienen van levensreddende handelingen van groot belang om het leven van het slachtoffer te behouden en zo de kans op blijvende gezondheidsschade te verminderen. Het is van belang zo veel mogelijk kalm te blijven en snel inzicht in de situatie te krijgen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is om zo veel mogelijk via een vast schema te werken. Dit zal ook de samenwerking met andere hulpverleners vergroten.
Geen items gevonden

Instructie voor eerste hulp bij vergiftigingen en chemische incidenten

Op de chemiekaarten zijn de eerstehulpmaatregelen vermeld, die door de leek kunnen worden toegepast. Uitgangspunt is dat deze maatregelen in principe geen verdere schade berokkenen, zowel niet bij de hulpverlener als het slachtoffer. Om onderstaande maatregelen optimaal toe te kunnen passen, is het volgen van een EHBO-cursus noodzakelijk, en de tekst is dus geen vervanging van een EHBO-boekje of zoals het veel gebruikte Oranje Kruisboekje.

Bedankt voor de aanvraag!