CCSE®-Lab opleiding

Uniek: CCSE-Lab opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid in het Laboratorium met een certificering.
Zo blijft u op de hoogte en ontwikkelt u zich als professional en expert.
Laboratorium

Wat je kan verwachten

CCSE-Lab® opleiding is een speciaal 2-daags laboratorium programma dat een combinatie biedt van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische safety toepasbaarheid in het laboratorium. Het is een nieuwe indeling van de reguliere CCSE lesstof waardoor deze direct aansluit op de praktijk van de laborant.
Met aandachtspunten als:
Biologische Reagentia
risico’s van het werken met chemische producten
verschillende wettelijke stoffenlijsten
ergonomie in het Lab
geluidsbelasting in het Lab
persoonlijke beschermingsmiddelen
handelen bij incidenten, brandveiligheid en BHV in het Lab
Milieu, afval en energie
Ook is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

CCSE®-Lab opleiding

Uniek: CCSE-Lab opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid in het Laboratorium met een certificering.
Zo blijft u op de hoogte en ontwikkelt u zich als professional en expert.

Bedankt voor de aanvraag!