Artikel Nieuwe norm NEN-EN-689 Blootstelling op de werkplek beoordelen

De NEN-EN 689 is de norm die je moet hanteren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen. De oude norm dateert al uit april 1995 en was hoog nodig aan herziening toe. In dit artikel beschrijft Wim van Alphen in het kort enkele kenmerken van de nieuwe norm.
artikel_Jansen_Woodworking-image

In mei 2018 is de herziene NEN 689 gepubliceerd. De volledige naam is: NEN-EN 689 Blootstelling op de werkplek – Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen – Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden. De in de norm voorgestelde aanpak bestaat uit een initiële werkplek blootstellingsbeoordeling en daarna in de tijd periodieke herbeoordelingen

Lees het hele artikel 

 

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.