Artikel: ARIE-regeling, een nieuwe aanvullende wijze van toezicht per 1 januari 2023

De oude regeling en werkwijze met de omstandigheidsfactoren werd in de praktijk als te ingewikkeld ervaren. Daarom was deze gebruiksonvriendelijk en moeilijk te handhaven. Het gevolg hiervan kon zijn dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd was met betrekking tot deze stoffen. Daarom is deze systematiek met de omstandigheidsfactoren verlaten en is daarmee de nieuwe regeling versimpeld.

Per 1 januari 2023 is definitief de ARIE-regeling in werking getreden en ook bijlage I is definitief vastgesteld.
Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.
Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben en in welke hoeveelheden. Deze gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.
De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen.

Lees het hele artikel 
Alle laatste wijzigingen per 1-1-2023 en de definitieve bijlage zijn hierin verwerkt.

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.