Artikel: Overgangstermijn nieuwe ARIE-regeling per 1 januari '24 ten einde

De oude ARIE-regeling en werkwijze met de omstandigheidsfactoren werd in de praktijk als te ingewikkeld ervaren. Daarom was deze gebruiksonvriendelijk en moeilijk te handhaven. Het gevolg hiervan kon zijn dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd was met betrekking tot deze stoffen. Daarom is deze systematiek met de omstandigheidsfactoren verlaten en is daarmee de nieuwe regeling versimpeld.

Wat kunt u verwachten van de whitepaper

Per 1 januari 2023 is definitief de ARIE-regeling in werking getreden en ook bijlage I is definitief vastgesteld. Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben en in welke hoeveelheden. Deze gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.
Uitleg van de ARIE
Andere werkwijze in de nieuwe ARIE
Bijlagen en sommatieregeling uitgelegd
Overzicht van de verplichtingen voor ARIE-bedrijven
Nieuwe aanvullende wijze van toezicht

Download nu de whitepaper

Download Artikel: Overgangstermijn nieuwe ARIE-regeling per 1 januari '24 ten einde

Bedankt! Open het bestand.