Artikel: Belang van dossieropbouw bij incidenten

Kort voordat de Arbeidsinspectie haar bezoek had aangekondigd, had zich volgens een werknemer een incident met gevaarlijke stoffen voorgedaan waarmee hij in contact zou zijn gekomen. Deze werknemer is kort daarna incident ziek geworden. Alle reden voor het opleggen voor een hoge boete, toch?

Onlangs werd ik benaderd door een ongeruste klant. De Arbeidsinspectie had haar bezoek aangekondigd. Kort daarvoor had zich volgens een werknemer een incident voorgedaan waarbij gevaarlijke stoffen zouden zijn vrijgekomen waarmee hij in contact zou zijn gekomen.

Download het artikel

Gratis risico scan. Snel grip op de compliancy van uw huidige veiligheidsbeleid.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese REACH wetgeving.