Welke producten heb ik in huis en welke veiligheidsinformatie moet ik bijhouden?

Een goede inventarisatie binnen jouw organisatie begint bij kennis van wat je precies moet inventariseren en waarom.

Een goede inventarisatie is de basis voor uw chemische veiligheidsbeleid.

Met een goede inventarisatie weet je welke veiligheidsrisico’s zich waar bevinden binnen jouw organisatie, zodat je deze kunt minimaliseren.

Ga meteen aan de slag met onze antwoorden op veel gestelde vragen.​

1

Welke chemische producten gebruiken wij?

Inventariseer aan welke producten de werknemers blootgesteld kunnen worden en bij welke werkprocessen dit gebeurt.
Kijk hoe je dit kan doen

2

Hebben we de veiligheidsbladen van al deze producten?

Een veiligheidsblad of SDS moet aangeboden worden bij levering van een chemisch product. Controleer of u al deze bladen in huis heeft en of deze actueel zijn. Zo niet, neem dan contact op het de leverancier van het product.
Kijk hoe je dit kan doen

3

Wat zijn de risico’s van de aanwezig producten?

Controleer de productinformatie en classificatie die vermeld staat op de SDS’en. Hou hierbij rekening met zowel de Europese REACH wetgeving als de Nederlandse wetgeving.
Kijk hoe je dit kan doen

4

Moeten we ook SDS’en maken voor de producten die wij zelf maken?

Ja, ook voor de producten die bij u op locatie worden geproduceerd of gedurende het werkproces worden gemengd, moet u SDS’en laten maken. Alleen zo kunt u de risico’s van deze producten inschatten.
Kijk hoe je dit kan doen

5

Ben ik dan klaar?

Na de eerste inventarisatie moet u de verzamelde SDS’en actualiseren. Bij een nieuwe levering krijgt u als het goed is het actuele SDS. Anders moet u deze minimaal iedere 2 jaar opvragen bij de leverancier. Ook wanneer er niet meer met een product gewerkt wordt, of een nieuw product wordt toegevoegd aan het assortiment, moet u dit meenemen in de inventarisatie.
Kijk hoe je dit kan doen

Gratis risico scan. Krijg grip op jouw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot veilig werken met chemische producten.

Veelgestelde vragen

Heb je hier al eens over nagedacht?

De inventarisatie is de basis van jouw beleid op het gebied van chemische producten. Pas wanneer je weet welke producten je in huis hebt, kan je beginnen aan het wettelijk verplichte stoffenregister, het inschatten van de blootstelling en het nemen van maatregelen waar nodig.

Dit is afhankelijk van het aantal werkplekken waar met chemische producten wordt gewerkt en de hoeveelheid producten. Bedenk goed dat je alle chemische producten per werkplek in kaart moet brengen. Denk bijvoorbeeld ook aan voorraad in het magazijn, producten in de auto’s van servicemonteurs en zelfs de schoonmaakmiddelen in het keukenkastje.

Het vormgeven van het veiligheidsbeleid en het opstellen van de RI&E begint met de inventarisatie. Een rondgang langs alle werkplekken in jouw organisatie waar chemische producten aanwezig zijn.

De registratie volgt hierop. Dit omvat het controleren, noteren en waar nodig aanvullen van alle productgegevens. Bijvoorbeeld de CMR, ZZS en VOS classificaties die niet altijd op het SDS vermeld staan. Registratie betreft ook het registeren van de blootstelling. 

Degene die de RI&E opstelt en/of verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid binnen jouw organisatie moet voor een goede inventarisatie zorgen. Is hier niemand voor verantwoordelijk en werken er minder dan 25 mensen bij jouw organisatie? Dan is de directie hier automatisch verantwoordelijk voor.

Je kan de inventarisatie ook met een kerndeskundige  arbeidshygiënist of veiligheidskundige samen uitvoeren. Het is altijd slim om de inventarisatie door een vakdeskundige te laten nalopen. De Toxic adviseurs kunnen je hier natuurlijk ook bij helpen. 

Ja, dit is een wettelijke verplichting. In de Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 5 staat beschreven dat de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Zonder een goede inventarisatie kan je niet aan deze plicht voldoen.

Ja, je moet ervoor zorgen dat de inventarisatie actueel blijft. Er zijn verschillende momenten waarop er nieuwe producten jouw organisatie binnen komen. Bijvoorbeeld wanneer er nieuwe producten of nieuwe machines in gebruik worden genomen, of er wordt besloten om van leverancier te wisselen. Blijf alert op dergelijke wijzigingen en zorg ervoor dat de inventarisatie een goede afspiegeling van de werkelijkheid blijft.