Toxic EMKG draaischijven

Ontdek de EMKG Blootstellingsdraaischijven: Huidcontact en Inademen. Ze bieden praktische inzichten en duidelijke richtlijnen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, terwijl ze ook voldoen aan de huidige regelgeving. Ongeacht je rol  – onze blootstellingsdraaischijven bieden de kennis en middelen om een veiliger en gezonder werkklimaat te bevorderen. Download ze nu en zet de stap naar een veiligere werkplek.
Toxic draaischijven
inademen hulpmiddel

Wat houdt de
EMKG richtlijn in?

Het Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) is een effectieve richtlijn ontworpen om het risicomanagement bij het gebruik van chemische stoffen te verbeteren. Het richt zich specifiek op het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het omzetten van complexe informatie uit veiligheidsinformatiebladen en specifieke werkomstandigheden naar concrete en praktische maatregelen die de veiligheid op de werkvloer aanzienlijk verhogen.

Als onderdeel van de REACH-regelgeving is de EMKG-expotool erkend als een effectief eerste beoordelingsinstrument, ook wel bekend als een ’tier 1′ tool. De EMKG Draaischijf Inademen en huidcontact, een integraal onderdeel van de EMKG control banding tool, is daarmee indirect gevalideerd. Dankzij de goedkeuring van de BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), heeft Toxic de bevoegdheid gekregen om deze waardevolle EMKG-informatie en de bijbehorende draaischijf te vertalen en te delen, waarmee de toegankelijkheid en implementatie van veiligheidsmaatregelen in het MKB verder wordt vergemakkelijkt.

Blootstellingsdraaischijf Inademen

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via inademing.

Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Inademen’ of vul je gegevens om de draaischijf fysiek per post gratis te ontvangen. 

Toxic inademen

Blootstellingsdraaischijf Huidcontact

Deze eenvoudige tool is ontworpen om veiligheidsprofessionals te ondersteunen bij het inschatten van de blootstelling aan chemische producten via de huid. Ook krijg je een advies over de noodzakelijke preventieve maatregelen.

De inschatting biedt je een betrouwbaar startpunt, zodat jij weet op welke werkprocessen je moet focussen in jouw veiligheidsbeleid. Zo ga jij snel en effectief aan de slag met de blootstelling aan chemische producten in jouw organisatie. Overleg de gekozen vervolgstappen altijd met een arbeidshygiënist, zodat je zeker weet dat je de juiste keuzes maakt.

Download de ‘EMKG Draaischijf Huidcontact’ nu gratis en zorg voor een veiligere werkomgeving met chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Gerd Jan

‘Iedere R-strategie op de circulaire R-ladder herbergt nieuwe verdienmodellen.’

In 2050 een volledig circulaire Nederlandse economie is een ‘enorme kans’ voor het bedrijfsleven, ziet Gerd-Jan Frijters. ‘Iedere R-strategie op de circulaire R-ladder herbergt nieuwe verdienmodellen.’ Hij bedacht de Circulaire Innovatieboost om de kansen in kaart te brengen. In deze blog beschrijft hij dit model aan de hand van een casus: een fabrikant van lijm en lijmproducten.
jaarverslag Arbeidsinspectie

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie | Reflectie, praktijkverhalen, feiten & cijfers

In haar jaarverslag over 2023 richt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) de schijnwerpers op arbeidsrisico’s die dringend aandacht vereisen, naast andere relevante thema’s, waaronder de uitdagingen rond kennismigratie. Het rapport wijst op een toename van ongevalsonderzoeken, waarbij de meeste dodelijke slachtoffers vielen in sectoren zoals handel, vervoer en horeca, industrie en bouw. 
ECHA

ECHA gaat controleren of leveranciers hun producten hebben aangemeld bij de gifcentra

Het Enforcement Forum van de European Chemicals Agency (ECHA) heeft aangekondigd dat ze een nieuw project voorbereiden om de meldingen van gevaarlijke chemische mengsels bij nationale autoriteiten te controleren.