Veiligheid gaat iedereen aan.

Veiligheid op de werkvloer is misschien niet het meest opwindende onderwerp en het zal zeker niet het gesprek van de dag zijn tijdens de borrel. Niettemin is het van vitaal belang voor de continuïteit en het succes van jouw organisatie. Het gaat niet alleen om het naleven van wet- en regelgeving; het gaat om het beschermen van de ruggengraat van jouw bedrijf – de medewerkers.

Duidelijkheid over de risico's van gevaarlijke stoffen

 

Dat is waar Toxic voor staat! 

Een veilige werkomgeving kan in veel gevallen zorgen voor:

Hogere productiviteit en betere inzetbaarheid door lager ziekteverzuim
Hogere productiviteit en kennisbehoud door minder verloop in het personeelsbestand
Gemotiveerde, betrokken en loyale werknemers
Hoge medewerkerstevredenheid en een aantrekkelijke werkgever voor nieuw personeel

“Natuurlijk wil je allemaal de beste projecten scoren. Maar op veiligheid concurreer je niet.”

Hester Vervloet
HR Directeur Dura Vermeer


Waarom is dit belangrijk?

1 op 6 medewerkers heeft te maken met chemische producten op het werk

Dat zijn ruim 1 miljoen Nederlanders. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden.

Chemische producten hebben een groot aandeel in de totale ziektelast in Nederland

Van de totale ziektelast in Nederland door ongunstige arbeidsomstandigheden komt 40% door werken met gevaarlijke stoffen.

Het aantal sterfgevallen door werken met chemische producten is ruim 5x zo groot als het aantal verkeersdoden vorig jaar

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De effecten van chemische producten tonen zich vaak pas jaren na de blootstelling

Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen in Nederland is 80% gepensioneerd en 20% werkend.

Benieuwd hoe jouw organisatie ervoor staat qua chemische veiligheid?

Gezien in de Elsevier

Heb jij het gesprek tussen een directielid (mevrouw Vervloet) en veiligheidskundige (meneer Baggerman) van Dura Vermeer al gelezen in de Elsevier? Lees hier het hele artikel.


Het 4 stappen inspectie model

Het waarborgen van een veilige werkomgeving vereist een gestructureerde aanpak die risico’s minimaliseert en de veiligheid van medewerkers waarborgt. Gebaseerd of het vier stappen model van de inspectie, werkt Toxic met vier stappen om je te helpen de veiligheid op de werkvloer te waarborgen en te vergroten. Hieronder zie je per stap hoe Toxic jouw organisatie kan ondersteunen.

Stap 1: Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Door een goede inventarisatie met ondersteuning van Toxic weet je welke risico’s zich waar bevinden binnen de organisatie, zodat je deze kunt minimaliseren.

Toxic advisering

Onze adviseurs helpen je bij het inventariseren van de aanwezige producten zodat je zeker weet dat je niets overslaat.

Toxic Productregistratie

Met jouw product register in Toxic weet je zeker dat je alle nodige, actuele informatie over je chemische producten in huis hebt. Wij houden dit voor jou bij.

Stap 2: Registreren

Waarom is het registreren van blootstelling belangrijk?

Een actueel en compleet stoffen- en blootstellingsregister geeft je grip op de risico’s van de aanwezige chemische producten.

Toxic Productregistratie

Met jouw product register in Toxic heb je direct een actueel wettelijk stoffenregister tot je beschikking. Wij houden dit voor jou bij.

Toxic Blootstellingen

Maak snel een inschatting van de blootstelling en ontvang van Toxic een notificatie wanneer je inschatting niet meer actueel is. Je hoeft zelf geen grenswaardes of productgegevens in te voeren.

Stap 3: Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig zijn?

Goede veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten.

Toxic Maatregelen

Krijg op basis van je blootstellingsscenario's suggesties om de blootstelling terug te dringen. Alles volgens de arbeidshygiënische strategie en met bijbehorend plan van aanpak.

Toxic advisering

Bespreek met een ervaren arbeidshygiënist de voorgenomen maatregelen zodat je de meest effectieve maatregel kies.

Stap 4: Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Wanneer iedereen zich bewust is van de risico’s en de noodzaak van veilig werken, kan er echte verandering plaatsvinden.

Toxic Productregistratie en Blootstellingen

Deel alle informatie over de producten en blootstellingsscenario's in Toxic via leesbare Werkplek Instructiekaarten per product of proces. Eenvoudig via een online link te delen en altijd actueel. Je hoeft zelf de gegevens niet bij te houden, dat doen wij voor je. Zo hou jij meer tijd over om op de werkvloer aanwezig te zijn.

Toxic e-learning en opleidingen

Om de informatie over chemische producten goed te kunnen interpreteren, is kennis nodig. Toxic biedt opleidingen aan op verschillende niveaus, zodat deze kennis in huis is.

Meer weten?
Neem direct contact op met een van onze accountmanagers