Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Alle informatie om bewustwording over de risico’s van werken met chemische producten te bevorderen en uw collega’s effectief te informeren.

Wanneer iedereen zich bewust is van de risico's en de noodzaak van veilig werken, kan er echte verandering plaatsvinden.

Duidelijke informatie en goede voorlichting voor degene die werken met chemische producten zorgt voor een sterkere veiligheidscultuur binnen een organisatie.

Ga meteen aan de slag met onze antwoorden op veel gestelde vragen.​

1

Hoe kan ik me inhoudelijk specialiseren in dit onderwerp?

Om anderen effectief te kunnen informeren, moet u zelf gedegen kennis hebben over chemische producten. Als verantwoordelijke voor het beleid op chemische producten, moet u in staat worden gesteld om zich in dit onderwerp te verdiepen. Bijvoorbeeld door de opleiding tot Certified Chemical Safety Expert te volgen.
Kijk hoe je dit kan doen

2

Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers de informatie begrijpen?

De informatie over chemische producten kan ingewikkeld zijn. Zorg er dus voor dat u niet (alleen) het SDS aanbiedt, maar ook een leesbare werkplek instructiekaart op niveau en in een taal die de werknemers goed begrijpen. Biedt ook informatie en trainingen aan over het interpreteren van informatie over chemische producten en bewustwording van de risico’s.
Kijk hoe je dit kan doen

3

Hoe zorg ik dat de nodige informatie op de juiste werkplek terecht komt?

Om aan uw informatieplicht te voldoen, moet de nodige informatie aanwezig zijn op de plek waar met de chemische producten wordt gewerkt of waar ze zijn opgeslagen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld duidelijke etikettering volgens de Nederlandse wetgeving aan te breken en Werkplek Instructiekaarten te verstrekken.
Kijk hoe je dit kan doen

4

Wie moeten allemaal geïnformeerd worden over veilig werken met chemische producten?

Iedereen die blootgesteld kan worden aan de chemische producten moet hierover geïnformeerd worden. Bij ongevallen moet u ook de hulpdiensten kunnen informeren. Daarnaast moeten ook de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging geïnformeerd worden met bijvoorbeeld het productregister en uw blootstellingsscenario’s.
Kijk hoe je dit kan doen

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van uw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese  wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Veelgestelde vragen

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Binnen iedere organisatie zijn er diverse stakeholders die geïnformeerd moeten worden over het beleid met betrekking tot chemische producten. Zo moet u (op aanvraag) de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hierover informeren. Ook kan het zijn dat u bezoek krijgt van de Nederlandse Arbeidsinspectie of een (jaarlijkse) audit moet doorlopen. Doorgaans zijn deze informatievragen te beantwoorden met een compleet en actueel stoffen- en blootstellingsregister en de bijbehorende motivatie.

Daarnaast moeten natuurlijk de werknemers geïnformeerd worden over de producten waar zij mee werken, de risico’s en de nodige beschermingsmaatregelen. Alleen met de juiste informatie op de werkvloer, kan men een weloverwogen keuze maken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of in geval van calamiteiten.

Degene die met de chemische producten werken moeten minimaal geïnformeerd worden over de risico’s, preventiemaatregelen om blootstelling te voorkomen en EHBO maatregelen in geval van een incident. De werkplek instructiekaart van Toxic voldoet aan deze richtlijnen.

De informatie voor degene die met chemische producten werken, moet beschikbaar zijn in een taal die zij goed machtig zijn en op een taalniveau dat geschikt is. Het verstrekken van het SDS is dus geen effectief middel omdat dit qua taalgebruik vaak complex en technisch is. De informatie in het SDS zal dus vertaald moeten worden naar een begrijpelijke werkplek instructiekaart, mogelijk in diverse talen.

De werkplek instructiekaarten in Toxic zijn daarom beschikbaar in diverse talen en kunt u zelf aanpassen naar een passend taalniveau.

Alleen de product- en veiligheidsinformatie verstrekken aan de werknemers is niet voldoende. U moet er ook voor zorgen dat zij het nodige kennisniveau hebben om deze informatie te kunnen interpreteren. Dat kunt u doen door trainingen of e-learning met een focus op basiskennis en bewustwording.

De informatie die u deelt binnen uw organisatie moet regelmatig geactualiseerd worden. In ieder geval wanneer:

  • de samenstelling van een product veranderd;
  • de classificatie van een product veranderd (zowel volgens de Europese als de Nederlandse richtlijnen);
  • de blootstelling aan en/of grenswaarde van een product veranderd;
  • het werkproces met een product veranderd.