Handleidingen Toxic® draaischijf

EMKG (Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe) is een praktische richtlijn voor risicobeheer bij activiteiten met chemische producten. Het is bedoeld om met name het MKB te helpen informatie uit veiligheidsinformatiebladen en werkplekken te vertalen naar praktische risico beperkende maatregelen. Deze maatregelen leiden tot veiligere arbeidsomstandigheden.
In het kader van REACH is de EMKG-expo-tool geëvalueerd en beoordeeld als een blootstellingsmodel dat goed kan worden ingezet bij een eerste beoordeling. 

Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen

De EMKG Draaischijf Inademen helpt bij het schatten van het blootstellingsniveau en bij de te nemen maatregelen. Schakel bij twijfel over de te nemen maatregelen altijd een veiligheidsdeskundige op het niveau van een arbeidshygiënist in. Zij worden geacht met deze draaischijf te kunnen werken en de uitkomsten te kunnen interpreteren. Daarbij heeft daadwerkelijk meten van het blootstellingsniveau altijd de voorkeur boven schatten.

Heb je nog geen Toxic® blootstellingsdraaischijf Inademen? >> Vraag hem gratis aan.

Toxic® blootstellingsdraaischijf Huidcontact

De EMGK blootstellingsdraaischijf huidcontact helpt bij het schatten van het huidblootstellingsniveau en bij de te nemen maatregelen. Schakel bij twijfel over de te nemen maatregelen altijd een veiligheidsdeskundige op het niveau van een arbeidshygiënist in. Zij worden geacht met deze draaischijf te kunnen werken en de uitkomsten te kunnen interpreteren. Daarbij heeft daadwerkelijk meten van het blootstellingsniveau altijd de voorkeur.

Heb je nog geen Toxic® blootstellingsdraaischijf Huidcontact?  >>Vraag hem gratis aan.