Stap 2 - Beoordelen

Stap 2:
Beoordelen

Het gezondheidsrisico van een chemische product hangt af van de aard, mate en duur van de blootstelling aan het product. Pas als je dit in kaart hebt, kun je effectief de gezondheid van jouw collega’s beschermen. Lees hier hoe jij grip kan krijgen op de blootstelling aan chemische producten.

Toxic instructievideo

Inzicht in risico's: de basis van een effectief veiligheidsbeleid

Om de risico’s van chemische producten goed in te kunnen schatten, heb je actuele veiligheidsinformatie over deze producten en de aard, mate en duur van blootstelling in jouw processen nodig. Een bijgewerkt wettelijk stoffen- en blootstellingsregister helpt je om deze informatie gestructureerd bij te houden.

Zorg ervoor dat je de productinformatie uit het Veiligheidsinformatieblad (SDS) overneemt in je wettelijk stoffenregister. Classificeer deze informatie vervolgens duidelijk, bijvoorbeeld als CMR (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch), VOS (vluchtige organische stoffen), ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), en relateer deze aan relevante wetgeving.

Maak daarnaast een nauwkeurige inschatting van de blootstelling en documenteer deze in je blootstellingsregister. Het is cruciaal om al deze informatie actueel te houden. Veranderingen in grenswaarden, product- of stofgegevens, of de wetgeving moeten direct worden verwerkt. Zo zorg je ervoor dat je jouw veiligheidsbeleid baseert op actuele informatie, de juiste informatie deelt met jouw collega’s én waar nodig passende maatregelen neemt om zo de gezondheid van jouw collega’s te beschermen.

Start direct met
onze uitgebreide antwoorden op veelvoorkomende vragen

Alle informatie die jij nodig hebt om de blootstelling aan chemische producten te beoordelen.

Hoe weet je of de blootstelling veilig is?

Dit weet je door de blootstelling af te zetten tegen de gestelde grenswaarde. De blootstelling aan chemische producten mag nooit hoger zijn dan deze grenswaarde. Als de blootstelling meer dan een derde van de grenswaarde is, moet je metingen laten uitvoeren. Houd hierbij ook rekening met aanvullende richtlijnen voor CMRS-producten.

Oplossing:
Download de whitepaper Whitepaper ‘Hoe maak ik een wettelijk stoffenregister?’

Hoe groot is de blootstelling aan chemische producten bij ons?

Schat de blootstelling in met behulp van een betrouwbare schattingsmethode. Laat dit altijd door een kerndeskundige controleren en voer vervolgens metingen uit waar nodig.

Oplossing:
Download de whitepaper ‘Hoe invulling te geven aan de blootstellingsbeoordelingsplicht’

Hoe houd je de blootstelling binnen de norm?

Na de eerste inschatting van de blootstelling, moet je ervoor zorgen dat de data die je gebruikt bij jouw schatting actueel blijft. Bij wijzigingen in de productsamenstelling, classificatie en/of grenswaarde, moet je opnieuw de blootstelling inschatten.

Oplossing:
Gebruik Toxic Blootstellingen voor een schatting van de blootstelling

Wat als de blootstelling te hoog is?

Als uit jouw schatting blijkt dat de blootstelling hoger is dan een derde van de grenswaarde, moet je een arbeidshygiënist inschakelen voor metingen. Bij een overschrijding van de grenswaarde moet je het proces direct stopzetten en een arbeidshygiënnist raadplegen voor passende tijdelijke maatregelen en structurele maatregelen.

Oplossing:
Gebruik Toxic Maatregelen om te zien hoe u de blootstelling kan terugbrengen

Hoe verwerk je blootstellingsinformatie?

Zorg ervoor dat je een blootstellingsregister bijhoudt met daarin alle werkprocessen en de geschatte of gemeten blootstelling. Ook genomen maatregelen registreer je hier.

Hou ook rekening met de aanvullende registratieplicht voor CMRS-stoffen. Alle registers moet je actueel houden om ervoor te zorgen dat jouw veiligheidsbeleid gebaseerd is op recente informatie.

Oplossing:
Gebruik Toxic Blootstellingen om al uw blootstellingsschattingen te registereren

Wellicht interessant voor jou.

jaarverslag Arbeidsinspectie

Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie | Reflectie, praktijkverhalen, feiten & cijfers

In haar jaarverslag over 2023 richt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) de schijnwerpers op arbeidsrisico’s die dringend aandacht vereisen, naast andere relevante thema’s, waaronder de uitdagingen rond kennismigratie. Het rapport wijst op een toename van ongevalsonderzoeken, waarbij de meeste dodelijke slachtoffers vielen in sectoren zoals handel, vervoer en horeca, industrie en bouw. 
ECHA

ECHA gaat controleren of leveranciers hun producten hebben aangemeld bij de gifcentra

Het Enforcement Forum van de European Chemicals Agency (ECHA) heeft aangekondigd dat ze een nieuw project voorbereiden om de meldingen van gevaarlijke chemische mengsels bij nationale autoriteiten te controleren.  
Klimaatverandering

Gevaarlijke stoffen en de energietransitie

Nederland staat voor de uitdaging om klimaatverandering te beperken door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen, met als doel een bijna volledig duurzame en CO2-neutrale energievoorziening tegen 2050.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Toxic nieuwsbrief en krijg gratis toegang tot boeiende webinars, whitepapers en het allerlaatste nieuws!