Werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Veilig werken zou volgens ons de standaard moeten zijn. Helaas maken de complexe wetgeving en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden. Zo werken wij samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Jaarlijks worden er duizenden mensen onnodig ziek van hun werk met chemische producten. Natuurlijk kunnen we niet meer zonder chemie, maar we zijn wel verantwoordelijk om hier veilig mee om te gaan. Dat doen we samen. Met bewustwording, kennis en kunde.

1 op 6 medewerkers heeft te maken met chemische producten op het werk

Dat zijn ruim 1 miljoen Nederlanders. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden.

Chemische producten hebben een groot aandeel in de totale ziektelast in Nederland

Van de totale ziektelast in Nederland door ongunstige arbeidsomstandigheden komt 40% door werken met gevaarlijke stoffen.

Het aantal sterfgevallen door werken met chemische producten is ruim 5x zo groot als het aantal verkeersdoden vorig jaar

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De effecten van chemische producten tonen zich vaak pas jaren na de blootstelling

Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen in Nederland is 80% gepensioneerd en 20% werkend.

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige werkomgeving met chemische producten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar: u moet informatie zoals stofgegevens, mate van blootstelling en wie er mee gewerkt heeft tenminste 10 jaar bewaren, ook al werkt men er al lang niet meer mee. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar.
Die verplichting van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH.

Wanneer dit niet goed geregeld is kan er waardevermindering zijn bij een bedrijfsoverdracht of staat u juridisch zwak bij toekomstige claims. Daarnaast controleert de arbeidsinspectie hier op. Echter het belangrijkste is dat ook u de beste arbeidsomstandigheden wilt voor uw medewerker (in deze krappe arbeidsmarkt)

 

Bekijk welke stappen u in detail kan nemen om tot een veilig resultaat voor uw organsiatie en medewerker kan komen.

Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Beoordelen

Waarom is het beoordelen van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig werken?

Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Samen werken we aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.
Stap voor stap.

Zet nu uw volgende stap met behulp van onze vrijblijvende risicoscan en/of gratis informatie. Bel ons op 070 – 378 01 62 bij verdere vragen.

De uitdaging

Veilig werken moet altijd de standaard zijn

Helaas maken de complexe wetgeving, ontwikkeling van nieuwe chemische producten en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over gevaren dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden.

Gratis ondersteuning

Gratis informatie en risicoscan om ook uw organisatie veiliger te maken

Waar moet ik op letten bij het werken met gevaarlijke stoffen? U kunt deze en vele andere vragen beantwoorden met onze gratis informatie zoals whitepapers of vul de risicoscan in voor informatie specifiek voor uw organisatie.

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van uw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Toxic Nieuwsbrief

Tata Steel stoot nog steeds kankerverwekkende stoffen uit

Stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel was volgens het onderzoek door RIVM in 2022 nog altijd flink verontreinigd. Na een derde meting is er nog nauwelijks verbetering, ondanks diverse aanpassingen die het bedrijf heeft doorgevoerd.
Logo-Rijksoverheid_a68c64114dbe583e18fada5cc0749f74

Vanaf 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer.
echa-reach (1)

ECHA zoekt input over voorstel PFAS-beperking

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen nodigt geïnteresseerde partijen uit om vóór 25 september 2023 wetenschappelijke en technische informatie over de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in te dienen.

Toxic Safety Solutions, advisering en opleidingen. Praktische en efficiënte oplossingen die helpen om uw organisatie veiliger maken.

Een praktische oplossing bij elke stap richting veilig werken met chemische producten.