Werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Veilig werken zou volgens ons de standaard moeten zijn. Helaas maken de complexe wetgeving en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden. Zo werken wij samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Jaarlijks worden er duizenden mensen onnodig ziek van hun werk met chemische producten. Natuurlijk kunnen we niet meer zonder chemie, maar we zijn wel verantwoordelijk om hier veilig mee om te gaan. Dat doen we samen. Met bewustwording, kennis en kunde.

1 op 6 medewerkers heeft te maken met chemische producten op het werk

Dat zijn ruim 1 miljoen Nederlanders. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden.

Chemische producten hebben een groot aandeel in de totale ziektelast in Nederland

Van de totale ziektelast in Nederland door ongunstige arbeidsomstandigheden komt 40% door werken met gevaarlijke stoffen.

Het aantal sterfgevallen door werken met chemische producten is ruim 5x zo groot als het aantal verkeersdoden vorig jaar

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De effecten van chemische producten tonen zich vaak pas jaren na de blootstelling

Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen in Nederland is 80% gepensioneerd en 20% werkend.

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige werkomgeving met chemische producten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar: u moet informatie zoals stofgegevens, mate van blootstelling en wie er mee gewerkt heeft tenminste 10 jaar bewaren, ook al werkt men er al lang niet meer mee. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar.
Die verplichting van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH.

Wanneer dit niet goed geregeld is kan er waardevermindering zijn bij een bedrijfsoverdracht of staat u juridisch zwak bij toekomstige claims. Daarnaast controleert de arbeidsinspectie hier op. Echter het belangrijkste is dat ook u de beste arbeidsomstandigheden wilt voor uw medewerker (in deze krappe arbeidsmarkt)

 

Bekijk welke stappen u in detail kan nemen om tot een veilig resultaat voor uw organsiatie en medewerker kan komen.

Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Beoordelen

Waarom is het beoordelen van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig werken?

Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Samen werken we aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.
Stap voor stap.

Zet nu uw volgende stap met behulp van onze vrijblijvende risicoscan en/of gratis informatie. Bel ons op 070 – 378 01 62 bij verdere vragen.

De uitdaging

Veilig werken moet altijd de standaard zijn

Helaas maken de complexe wetgeving, ontwikkeling van nieuwe chemische producten en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over gevaren dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met u de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden.

Gratis ondersteuning

Gratis informatie en risicoscan om ook uw organisatie veiliger te maken

Waar moet ik op letten bij het werken met gevaarlijke stoffen? U kunt deze en vele andere vragen beantwoorden met onze gratis informatie zoals whitepapers of vul de risicoscan in voor informatie specifiek voor uw organisatie.

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van uw veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of uw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Toxic Nieuwsbrief

Straf voor milieudelicten moet afschrikwekkender

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en veiligheid willen de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit aanpakken omdat deze nu niet afschrikwekkend genoeg is. Daarom doet het Ministerie van JenV onderzoek naar hoe ernstige milieudelicten nu bestraft worden en hoe een meer doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende straf opgelegd kan worden.

5 tips om te leren van incidenten met gevaarlijke stoffen!

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar hoe bedrijven leren van ongelukken en bijna-ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hieruit zijn een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen. Lees hier 5 tips om meer te leren van (bijna-) incidenten en deze in de toekomst te voorkomen!

Chemiebedrijf 3M aansprakelijk gesteld voor jarenlange PFAS-lozing in de Schelde

Het Nederlandse staat heeft juridische stappen ondernomen tegen 3M, met betrekking tot schade aan het milieu en de volksgezondheid in de regio Westerschelde. Ook heeft een gezin uit het Vlaamse Zwijndrecht een rechtszaak tegen 3M voor een schadevergoeding gewonnen.

Toxic Safety Solutions, advisering en opleidingen. Praktische en efficiënte oplossingen die helpen om uw organisatie veiliger maken.

Een praktische oplossing bij elke stap richting veilig werken met chemische producten.