Werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Veilig werken zou volgens ons de standaard moeten zijn. Helaas maken de complexe wetgeving en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met jou de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden. Zo werken wij samen aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Jaarlijks worden er duizenden mensen onnodig ziek van hun werk met chemische producten. Natuurlijk kunnen we niet meer zonder chemie, maar we zijn wel verantwoordelijk om hier veilig mee om te gaan. Dat doen we samen. Met bewustwording, kennis en kunde.

1 op 6 medewerkers heeft te maken met chemische producten op het werk

Dat zijn ruim 1 miljoen Nederlanders. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden.

Chemische producten hebben een groot aandeel in de totale ziektelast in Nederland

Van de totale ziektelast in Nederland door ongunstige arbeidsomstandigheden komt 40% door werken met gevaarlijke stoffen.

Het aantal sterfgevallen door werken met chemische producten is ruim 5x zo groot als het aantal verkeersdoden vorig jaar

Jaarlijks sterven er ongeveer 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De effecten van chemische producten tonen zich vaak pas jaren na de blootstelling

Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen in Nederland is 80% gepensioneerd en 20% werkend.

Ga nu ook aan de slag, voor een veilige werkomgeving met chemische producten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar: je moet informatie zoals stofgegevens, mate van blootstelling en wie er mee gewerkt heeft tenminste 10 jaar bewaren, ook al werkt men er al lang niet meer mee. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar.
Die verplichting van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH.

Wanneer dit niet goed geregeld is kan er waardevermindering zijn bij een bedrijfsoverdracht of sta je juridisch zwak bij toekomstige claims. Daarnaast controleert de arbeidsinspectie hier op. Echter het belangrijkste is dat ook jij de beste arbeidsomstandigheden wilt voor je medewerkers (zeker in deze krappe arbeidsmarkt)

 

Bekijk welke stappen jij in detail kan nemen om tot een veilig resultaat voor je organisatie en medewerker kan komen.

Inventariseren

Wat heb ik in huis en wat moet ik precies bijhouden?

Beoordelen

Waarom is het beoordelen van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik ervoor dat de mensen op de werkvloer veilig werken?

Communiceren

Hoe kan ik de veiligheidsinformatie en -maatregelen effectief delen binnen mijn organisatie?

Reviews waar we trots op zijn.

Wiggert Kalis
Toxic heeft Oldelft gevraagd op welke wijze ze chemische veiligheidsissues verholpen hebben en hoe Toxic ze daarin ondersteunt. In onderstaand filmpje vertelt Oldelft over hun ervaring met Toxic.
Elisbeth Hydrogen
Uw organisatie wil een veilige werkplek bieden voor alle werknemers en tegelijkertijd aan alle wettelijke eisen voldoen. Wij helpen met inventariseren, registreren, maatregelen en communicatie voor werken met gevaarlijke stoffen.

Samen werken we aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.
Stap voor stap.

Zet nu uw volgende stap met behulp van onze vrijblijvende risicoscan en/of gratis informatie. Bel ons op 070 – 378 01 62 bij verdere vragen.

De uitdaging

Veilig werken moet altijd de standaard zijn

Helaas maken de complexe wetgeving, ontwikkeling van nieuwe chemische producten en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten over gevaren dit niet eenvoudig. Dat begrijpen wij als geen ander. Wij nemen daarom graag samen met jou de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren en behouden.

Gratis ondersteuning

Gratis informatie en risicoscan om ook jouw organisatie veiliger te maken

Waar moet ik op letten bij het werken met gevaarlijke stoffen? Je kan deze en vele andere vragen beantwoorden met onze gratis informatie zoals whitepapers of vul de risicoscan in voor informatie specifiek voor jouw organisatie.

Gratis risico scan. Krijg grip op de compliancy van je veiligheidsbeleid voor chemische producten.

Controleer nu of jouw organisatie op hoofdlijnen voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot chemische producten.

Wellicht interessant voor jou.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Toxic Nieuwsbrief

tweede_kamer_0

Samenvatting moties over het ZZS-register

Op 3 oktober 2023 zijn in het Tweeminutendebat Leefomgeving 4 moties ingediend naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. Van deze vier moties zijn de eerste drie aangenomen en over de vierde is nog niet gestemd, dit zal alsnog zo snel mogelijk worden gedaan. In dit artikel zullen de moties kort worden toegelicht, gevolgd door de kernpunten die aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval

Op 18 oktober 2023 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies uitgebracht over het ontwerpbesluit met betrekking tot het verplicht melden van zeer zorgwekkende stoffen in afval. Het advies is op 23 oktober 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd.

RIVM: analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten bij Nederlandse bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. In totaal werden 15 van 24 door de Nederlandse Arbeidsinspectie afgeronde onderzoeken geanalyseerd. De meeste incidenten werden veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of door gebreken in procescontrole. 

Toxic Safety Solutions, advisering en opleidingen. Praktische en efficiënte oplossingen die helpen om jouw organisatie veiliger maken.

Een praktische oplossing bij elke stap richting veilig werken met chemische producten.